สถานที่ตั้ง

Written By anusin bunkong on วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2555 | 18:18

            วัดถ้ำพระพุทธไสยาสน์ ตั้งอยู่ที่บ้านโคกตาดทอง หมู่ที่ 5 ตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 


          ส่วนแรกจะเป็นส่วนของสถานที่ตั้ง ว่าตั้งอยู่พิจัดที่เท่าไหร่ โดยการใช้โปรแกรม Google เอิร์ด เป็นตัวช่วยในการหา พิจัด ตำแหน่ง  วัดถ้ำพระพุทธไสยาสน์                ส่วนที่ 2 จะเป็นส่วนของแผนที่ทางไปวัดถ้ำพุทธไสยาสน์ บ้านโคกตาดทอง หมู่ที่ 5ตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร