Home » » ประวัติผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส

ประวัติผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส

Written By anusin bunkong on วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2555 | 18:15


            พระมหาศักดิ์ชาย  อมโร อายุ 41 ปี 21 พรรษา เกิดเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2515 บ้านเกิดบ้านป่งไฮ ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ อุปสมบทเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2535 บวชที่วัด โชติรส ธรรมมากร อำเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

            เข้ามาอยู่วัดถ้ำพระพุทธไสยาสน์ (วัดถ้ำพระทอง) ที่บ้านโคกตาดทอง หมู่ที่ 5 ตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2544 จนถึงปัจจุบัน